T3 conferentie, 6 november 2004

T3, de eerste Nederlandse Transgender Conferentie, 6 november 2004
Schorerstichting, P.C. Hooftstraat 5 te Amsterdam

Met de T3, de eerste Nederlandse Transgender Conferentie willen Stichting T-Image en de Schorerstichting vraagstukken voor transgenders op het gebied van hulpverlening, de Nederlandse wetgeving en maatschappelijke acceptatie aan de orde stellen. De conferentie bestaat uit workshops, brainstormsessies en een forumdiscussie. Prof.dr. Peggy Cohen-Kettenis, hoofd genderteam Medisch Centrum VU en de auteur Tim de Jong van Man of Vrouw, Min of Meer zullen een lezing verzorgen.

De conferentie wil een bundeling zijn van krachten tussen organisaties en mensen die zich op uiteenlopende wijze inzetten voor het welzijn van transgender mensen in Nederland. De conferentie heeft tot doel transgenders en hun vraagstukken zichtbaarder te maken en hoger op de agenda te zetten bij hulpverlenersorganisaties en beleidsmakers.

De conferentie is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de onderwerpen transgender en genderdiversiteit: vrijwilligers en professionals in de zorg, zelfhulp- en belangenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, studenten en academici.

Klik hier voor de lijst van sprekers en het programma van de dag.

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kon tot 1 november aanmelden via de website. De aanmelding is inmiddels gesloten.

Betaalwijze
Moet u uw deelnamebijdrage nog betalen? Maak per omgaande via overschrijving of overboeking de deelnamekosten over op rekening 606.96.22 ten name van Stichting T-Image in Amsterdam onder vermelding van “Conferentie T3”. Na ontvangst van uw betaling krijgt u per e-mail een bevestiging van uw deelnameplaats. Uw deelnameplaats kan alleen gegarandeerd worden als T-Image ook uw deelnamekosten heeft ontvangen.

Deelnemersbijdrage (inclusief lunch & borrel)
Studenten/werkzoekenden/65 plussers € 25,00
Normaal tarief € 40,00
Professionals/organisaties € 95,00