Wat doet T-Image?

Stichting T-Image, opgericht in 2000, is een non-profit organisatie die zich ten doel stelt positieve beeldvorming van transgender mensen en onderwerpen te bevorderen door middel van het organiseren van educatieve, artistieke en maatschappelijke activiteiten. Het Nederlands Transgender Filmfestival dat tweejaarlijks wordt gehouden in Amsterdam behoort tot één van onze belangrijkste activiteiten.

Achtergronden
‘Transgender’ is van oorsprong een Engelse term die in de jaren zeventig voor eerst werd gebruikt om mensen te omschrijven die niet simpelweg ingedeeld kunnen worden in de categorieën ‘man’ of ‘vrouw’. Daarbij ging het om mensen die zowel hun mannelijke kant als hun vrouwelijke kant een plek willen geven in het dagelijkse leven. T-Image hanteert de term ‘transgender’ als een brede parapluterm, waaronder alle uitingen en levenswijzen van mensen vallen die de klassieke tweedeling ‘man’ of ‘vrouw’ uit pure noodzaak ter discussie stellen. T-Image pleit voor meer zichtbaarheid van genderdiversiteit.